On İki Levha Yayıncılık Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı - Hasan Karakılıç QR8842

On İki Levha Yayıncılık Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı - Hasan Karakılıç QR8842

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Eğitim Başvuru / İş Ekonomi - Hukuk
EUR 8.66 In stock
€8.66 €19.05 44% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 5/5, 25 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

On İki Levha Yayıncılık Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı - Hasan Karakılıç QR8842

Kısa ticaret Hukuku Ders Kitabı Adlı Bu Çalışma, Kapsam Ve İçerik Olarak, Özellikle Hukuk Fakültesi Dışındaki Fakülte Ve Yüksekokullarda Okutulan Ticaret Hukuku-I Dersi Açısından Yardımcı Bir Kaynak Kitap Olarak Kullanılması Düşüncesiyle Hazırlanmıştır.

\n

Çalışmada Ticaret Hukuku'nun Ticari İşletme Hukuku İle Şirketler Hukuku'na İlişkin Temel Konularına, Genel Esaslar Çerçevesinde, Yer Verilmiştir.(Arka Kapaktan)

\n

İçindekiler

\n

Birinci Bölüm

\n

Ticaret Hukukuna Giriş Ve Başlangıç Hükümleri

\n

1. Ticaret Hukukuna Giriş

\n

I. Ticaret Hukuku Ve Ticaret Hukukunun Kapsamı

\n

Iı. Ticaret Hukukunun Diğer Bazı Hukuk Alanlarıyla İlişkisi

\n

Iıı. Ticaret Hukukunun Kısa tarihsel Gelişimi

\n

Iv. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Çeşitli Sistemler

\n

V. Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenme Şekli

\n

2. Türk Ticaret Kanunu Ve Başlangıç Hükümleri

\n

I. Türk Ticaret Kanununa Giriş

\n

Iı. Başlangıç Hükümleri

\n

Iıı. Çeşitli Hükümler

\n

İkinci Bölüm

\n

Ticari İşletme, Tacir Ve Tacir Yardımcıları

\n

3. Ticari İşletme

\n

I. Genel Olarak

\n

Iı. Ticari İşletmenin Tanımı Ve Unsurları

\n

Iıı. Ticari İşletmeyle İlgili Önemli Bazı Hukuki İşlemler

\n

4. Tacir

\n

I. Genel Olarak

\n

Iı. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması

\n

Iıı. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması

\n

Iv. Tacir Sıfatının Hükümleri

\n

V. Esnaf

\n

5. Tacir Yardımcıları

\n

I. Tacir Yardımcıları Hakkında Genel Bilgi

\n

Iı. Bağlı Tacir Yardımcıları

\n

Iıı. Bağımsız Tacir Yardımcıları

\n

Üçüncü Bölüm

\n

Ticari İşletme Hukukunun Diğer Kurumları

\n

6. Ticaret Sicili

\n

I. Kuruluş

\n

Iı. Tescil İşlemleri

\n

7. Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı

\n

I. Ticaret Unvanı

\n

Iı. İşletme Adı

\n

8. Haksız Rekabet

\n

I. Genel Olarak

\n

Iı. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenişi

\n

Iıı. Hukuki Sorumluluk

\n

Iv. Ceza Sorumluluğu

\n

9. Marka

\n

I. Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel Bilgi

\n

Iı. Marka

\n

Iıı. Ortak Ve Diğer Hükümler

\n

10. Rekabet Hukuku

\n

I. Rekabet Ve Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

\n

Iı. Rekabeti Sınırlayan Davranış Türleri

\n

Iıı. Rekabet Kurulu Ve Kurul Kararları

\n

11. Ticari Defterler

\n

I. Defter Tutma Yükümlülüğü

\n

Iı. Ticari Defterlerin Saklanması Ve İbrazı

\n

12. Cari Hesap

\n

I. Tanım Ve Şekil

\n

Iı. Hükümleri

\n

Iıı. Cari Hesabın Sona Ermesi

\n

Dördüncü Bölüm

\n

Ortaklıklar Hukuku

\n

13. Ortaklık Kavramı Ve Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları

\n

I. Ortaklık Kavramı

\n

Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları

\n

Iıı. Türk Hukukunda Ortaklıkların Sınıflandırılması

\n

14. Adi Ortaklık

\n

I. Adi Ortaklığın Tanımı Ve Unsurları

\n

Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler

\n

Iıı. Ortaklar Arasındaki Ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

\n

Iv. Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkisi

\n

V. Ortaklığın Sona Ermesi

\n

Beşinci Bölüm

\n

Ticaret Ortaklıkları

\n

15. Genel Hükümler, Ticaret Ortaklıklarında Yapısal değişiklikler Ve Ortaklıklar Topluluğu

\n

I. Genel Hükümler

\n

Iı. Ticaret Ortaklıklarında Yapısal değişiklikler

\n

Iıı. Ortaklıklar Topluluğu

\n

16. Kollektif Ortaklık

\n

I. Ortaklığın Niteliği Ve Kuruluşu

\n

Iı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler

\n

Iıı. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri

\n

Iv. Ortaklığın Sona Ermesi Ve Ortağın Ayrılması

\n

V. Tasfiye

\n

17. Adi Komandit Ortaklık

\n

I. Genel Olarak

\n

Iı. Komandit Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu

\n

Iıı. Ortaklar Arasındaki İlişkiler

\n

Iv. Ortaklığın Ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri

\n

V. Sona Erme Ve Tasfiye

\n

18. Anonim Ortaklık

\n

I. Genel Bilgiler

\n

Iı. Anonim Ortaklığın Tanımı Ve Kuruluşu

\n

Iıı. Anonim Ortaklığın Organları

\n

Iv. Anonim Ortaklığın Denetimi

\n

V. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

\n

Vı. Anonim Ortaklıkta Pay Ve Pay Sahipliği

\n

Vıı. Anonim Ortaklıkta Menkul Kıymetler

\n

Vııı. Kar, Kazanç Ve Tasfiye Payı

\n

Ix. Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Ve Yedek Akçeler

\n

X. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi Ve Tasfiye

\n

Xı. Anonim Ortaklıkta Sorumluluk Ve İbra

\n

19. Limited Ortaklık

\n

I. Tanım Ve Kuruluş

\n

Iı. Ortaklık Sözleşmesinin Değiştirilmesi

\n

Iıı. Ortakların Hak Ve Borçları

\n

Iv. Limited Ortaklığın Organları

\n

V. Çıkma Ve Çıkarılma

\n

Vı. Ortaklığın Sona Ermesi

\n

Vıı. Tasfiye

\n

Yararlanılan Eserler

\n

 

\n

(Tanıtım Bülteninden)

\n

 

On İki Levha Yayıncılık Kısa Ticaret Hukuku Ders Kitabı - Hasan Karakılıç QR8842